پوست گردو

برای تولید زغال فشرده چینی یا همان بریکتی نیاز به پوست گردو سایز بندی شده و قیمت ماسب می باشد که شرکت آرتا زغال پوست گردو آسیاب شده از استان آذربایجان شرقی و تهران را برای شما عزیزان تولید کننده ارسال می نماید.

مشخصات:

  • نوع فروش : عمده
  • نوع محصول : پوسته گردو
  • مصرف : زغال فشرده بریکتی یا همان چینی وزن محصول : 10 تن
  • مدت زمان ارسال : 2 روز
  • باربری : 10 چرخ
  • ارسال از استان : آذربایجان شرقی و تهران و اصفهان و خراسان رضوی