چوب ضایعاتی

برای تولید زغال کبابی از ضایعات نیاز به چوب ارزان قیمت ضایعاتی مثل چوب های ضایعاتی که در کارخانجات مبل سازی بدست می آید می باشد.

حداقل سفارش و خرید چوب ضایعاتی 10 تن می باشد.

مشخصات:

  • نوع فروش : عمده
  • نوع محصول : چوب ضایعاتی
  • مصرف : زغال چوبی کبابی(کوره زغال صنعتی)
  • وزن محصول : 10 تن
  • مدت زمان ارسال : 2 روز
  • باربری : 10 چرخ
  • ارسال از استان : تهران و اصفهان و فارس و کرمان و آذربایجان شرقی و خراسان رضوی