زغال سفید

زغال سفید

درصدی از درآمد اقتصادی کشور به صنعت تولید زغال و به ویژه زغال سفید تعلق دارد. در واقع این حرفه نیز دارای سود بسیار زیادی است و کسب و کا...

ادامه مطلب